chicaner آفتاب زنجان اوقات شرعی اوقات شرعی

chicaner: آفتاب زنجان اوقات شرعی اوقات شرعی اذان صبح افق زنجان اذان ظهر

گت بلاگز اخبار پزشکی نقش حفاظتی چاقی در برابر عفونت های شدید

اگرچه چاقی همراه با خود پرسشها سلامت عدیده ای به همراه دارد ولی به گفته محققان می تواند نقش حفاظتی خوبی در برابر بیماری های عفونی داشته باشد.

نقش حفاظتی چاقی در برابر عفونت های شدید

نقش حفاظتی چاقی در برابر عفونت های شدید

عبارات مهم : عفونت

اگرچه چاقی همراه با خود پرسشها سلامت عدیده ای به همراه دارد ولی به گفته محققان می تواند نقش حفاظتی خوبی در برابر بیماری های عفونی داشته باشد.

به گزارش مهر، طبق گزارش محققان دانمارکی، افراد چاق و دارای اضافه وزن که در بیمارستان دچار عفونت بیمارستانی می شوند احتمال فوت ارزش نصف افراد دیگر است.

محققان بیمارستان دانشگاه آرهوس دانمارک در این مطالعه داده های بیش از ۳۵ هزار بیمار خوابیدن شده است در بیمارستان به خاطر عفونت از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ را مورد بررسی قرار دادند.

نقش حفاظتی چاقی در برابر عفونت های شدید

در بین این بیماران، محققان به بررسی این عنوان پرداختند که آیا وزن بر خطر فوت در سه ماه اول بعد از ترخیص از بیمارستان نقش دارد.

محققان دریافتند ریسک فوت افراد کم وزن در مقایسه با بیماران دارای وزن نرمال دو برابر زیاد بود. یافته جالب توجه این بود که بیماران دارای اضافه وزن ۴۰ درصد کمتر با احتمال فوت روبرو بودند و ریسک فوت در افراد چاق در مقایسه با افراد دارای وزن عادی ۵۰ درصد کمتر بود.

اگرچه چاقی همراه با خود پرسشها سلامت عدیده ای به همراه دارد ولی به گفته محققان می تواند نقش حفاظتی خوبی در برابر بیماری های عفونی داشته باشد.

یافته های مشابهی نیز در سه مطالعه دیگر بدست آمده است:

– در مطالعه یکسان محققان ایالات متحده آمریکا و تایوان، بررسی گزارش پزشکی حدود ۱.۷ میلیون آمریکایی خوابیدن شده است در بیمارستان به خاطر ذات الریه نشان داد که احتمال فوت افراد چاق یا دارای اضافه وزن ۲۰ تا ۳۰ درصد کمتر است.

– مطالعه دیگر انجام شده است به وسیله تیم تحقیق مشابه نیز نشان داد که بیماران چاق یا دارای اضافه وزن خوابیدن شده است در بیمارستان در مقایسه با بیماران دارای وزن عادی ۲۲ تا ۲۳ درصد کمتر در معرض فوت ناشی از عفونت خونی “سپیس” قرار دارند.

نقش حفاظتی چاقی در برابر عفونت های شدید

محققان هلندی هم با مطالعه گروهی متشکل از ۲۶ بیمار دریافتند در ۹ بیمار چاق از این گروه، تحلیل ماهیچه ها و عضلات به مراتب کمتر بود.

اگرچه چاقی همراه با خود پرسشها سلامت عدیده ای به همراه دارد ولی به گفته محققان می تواند نقش حفاظتی خوبی در برابر بیماری های عفونی داشته باشد.

واژه های کلیدی: عفونت | محققان | مطالعه | افراد چاق | بیمارستان | اضافه وزن | بیمارستان | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog